Vodka

 
 • Product Item
  kharaso vodka
  Sizes (ml): 175, 350, 700
  ABV: 32.5%
  Country: Malaysia
 • Product Item
  SKYWOLF vodka
  Size (ml): 750 
  ABV: 40%

  Country: Malaysia
 • kavarchi

  KAVARCHI VODKA


  Sizes (ml): 175, 350, 700
  APV: 40%
  Country: Malaysia   
 • Elementum nec risus